องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โทร. 053-781989
 
นายสราวุธ ชัยนาม
นายกฯ อบต.บ้านโป่ง
081-961-2018
 
นายสาธิต ปัญญารัตน์
ปลัด อบต.บ้านโป่ง
 
 
 
 
 
 
 
 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กำลังออนไลน์ 3 คน
เข้าดูทั้งหมด 1050852 ครั้ง
 
 
 
 
 

สภาพเศรษฐกิจ

1. อาชีพ

      - อาชีพทำการเกษตร  70.90%

      - อาชีพรับจ้าง  15.57%

      - อาชีพค้าขาย  6.73%

      - อาชีพรับราชการ  2.05%

      - อื่นๆ  0.75%

2. หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

      - โรงแรม  1  แห่ง

      - ร้านอาหารและบริการ  15  แห่ง

      - ร้านค้า  40  แห่ง

      - ปั้มน้ำมันและก๊าซ   5  แห่ง

      - โรงสีข้าว   4  แห่ง

      - โรงเพาะเห็ด  15  แห่ง

      - โรงงานดองผัก  1  แห่ง

      - โรงน้ำแข็ง  1  แห่ง

      - ฉางเก็บผลผลิตทางการเกษตร  4  แห่ง

      - อ่างเก็บน้ำแร่ธรรมชาติ  1  แห่ง

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
เลขที่ 69 หมู่ 4 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
โทร: 053-781-989 โทรสาร: 053-781-989 E-Mail: saraban_06571105@dla.go.th
Copyright © 2018-2019 www.tambonbanpong.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft
รายละเอียด

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น