องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โทร. 053-781989
 
นายสราวุธ ชัยนาม
นายกฯ อบต.บ้านโป่ง
081-961-2018
 
นายสาธิต ปัญญารัตน์
ปลัด อบต.บ้านโป่ง
 
 
 
 
 
 
 
 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กำลังออนไลน์ 10 คน
เข้าดูทั้งหมด 1050843 ครั้ง
 
 
 
 
 
ดาวน์โหลด
การขับเคลื่อนจริยธรรมดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินการโครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2565ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินการโครงการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่นผู้นำชุมชน สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาพนักงานจ้าง และประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินการกิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม “กิจกรรมทำความสะอาด big cleaning day วัดประชารัฐ สร้างสุข" ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินการกิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม “กิจกรรมถวายเทียนพรรษา และตั้งปณิธานงดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2565”ดาวน์โหลด
แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนการเสริมสร้าววินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565 (รอบ 12 เดือน)ดาวน์โหลด
โครงการเชิดชูให้รางวัลแก่พนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2565ดาวน์โหลด
ประกาศการสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2565ดาวน์โหลด
แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนการเสริมสร้าววินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) ดาวน์โหลด
ประกาศแผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565ดาวน์โหลด
ประกาศแนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พ.ศ.2565ดาวน์โหลด
ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรม พ.ศ.2565ดาวน์โหลด
ประกาศนโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม พ.ศ.2565ดาวน์โหลด
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
เลขที่ 69 หมู่ 4 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
โทร: 053-781-989 โทรสาร: 053-781-989 E-Mail: saraban_06571105@dla.go.th
Copyright © 2018-2019 www.tambonbanpong.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft
รายละเอียด

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น