องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โทร. 053-781989
 
นายสราวุธ ชัยนาม
นายกฯ อบต.บ้านโป่ง
081-961-2018
 
นายสาธิต ปัญญารัตน์
ปลัด อบต.บ้านโป่ง
 
 
 
 
 
 
 
 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กำลังออนไลน์ 411 คน
เข้าดูทั้งหมด 1147162 ครั้ง
 
 
 
 
 

สภาชิกสภานายไชยา จิตแหลม
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง 080 769 1501


นายบุญส่ง ดีโก๋
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง 099 158 2958


นายสาธิต ปัญญารัตน์
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง 091 853 7851


นายสมนึก อ่อนนวล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 1 095 823 2005


นายประพันธ์ วงษา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 2 086 114 2771


นายบรรพชิต ธิหมื่น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 4 087 682 7994


นายสมบูรณ์ เมืองยอด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 6 081 706 8238


นายคีรีวีร์ โพคะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 7 096 098 5794


นายสิทธิชาติ หมอ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง หมุ่ 8

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
เลขที่ 69 หมู่ 4 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
โทร: 053-781-989 โทรสาร: 053-781-989 E-Mail: saraban_06571105@dla.go.th
Copyright © 2018-2019 www.tambonbanpong.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft
รายละเอียด

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น