องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โทร. 053-781989
 
นายสราวุธ ชัยนาม
นายกฯ อบต.บ้านโป่ง
081-961-2018
 
นายสาธิต ปัญญารัตน์
ปลัด อบต.บ้านโป่ง
 
 
 
 
 
 
 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กำลังออนไลน์ 6 คน
เข้าดูทั้งหมด 1010590 ครั้ง
 
 
 
 
 

สภาชิกสภานายไชยา จิตแหลม
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง 080 769 1501


นายบุญส่ง ดีโก๋
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง 099 158 2958


นายสาธิต ปัญญารัตน์
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง 091 853 7851


นายสมนึก อ่อนนวล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 1 095 823 2005


นายประพันธ์ วงษา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 2 086 114 2771


นายบรรพชิต ธิหมื่น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 4 087 682 7994


นายสมบูรณ์ เมืองยอด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 6 081 706 8238


นายคีรีวีร์ โพคะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 7 096 098 5794


นายสิทธิชาติ หมอ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง หมุ่ 8

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
เลขที่ 69 หมู่ 4 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
โทร: 053-781-989 โทรสาร: 053-781-989 E-Mail: saraban_06571105@dla.go.th
Copyright © 2018-2019 www.tambonbanpong.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft
รายละเอียด

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น