องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โทร. 053-781989
 
นายสราวุธ ชัยนาม
นายกฯ อบต.บ้านโป่ง
081-961-2018
 
นายสาธิต ปัญญารัตน์
ปลัด อบต.บ้านโป่ง
 
 
 
 
 
 
 
 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กำลังออนไลน์ 13 คน
เข้าดูทั้งหมด 1147412 ครั้ง
 
 
 
 
 

กองการศึกษานางสาวจิรภัทร โพทะยา
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 081 026 0819


นางฐิติกานต์ อินทะนิล
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ


นางสาวกาญจณีย์ วานิชพิพัฒน์
ครู (หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านโป่ง)


นางสุกัญญา มิตรเจริญ
ครู (หน้าหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านป่าตึง)


นางสาวกรรวี แก้วคำมี
ครู


นางสาวพิรญาน์ ใจแก้ว
ครู


ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางเรืองรอง เฉียบแหลม
ผู้ดูแลเด็ก


นางมรกต รับแรง
ผู้ดูแลเด็ก


นางปริมาภรณ์ ธิป๋า
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวกัญญาวีร์ มะตะโก
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวธิดารัตน์ เมืองยอด
พนักงานจ้างทั่วไป


นางพนาวัลย์ ใจแก้ว
พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานทั่วไป


นายประดิษฐ ชินตะวัน
พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานทั่วไป

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
เลขที่ 69 หมู่ 4 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
โทร: 053-781-989 โทรสาร: 053-781-989 E-Mail: saraban_06571105@dla.go.th
Copyright © 2018-2019 www.tambonbanpong.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft
รายละเอียด

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น